1. POLITIKA PRIVATNOSTI

Privatna predškolska ustanova „U Srcu Sveta” (u daljem tekstu PPU „U Srcu Sveta”) primenjuje politiku privatnosti na svojoj veb stranici, poštujući privatnost ličnih podataka svojih korisnika, obaveštavajući kako se oni prikupljaju, tretiraju i koriste, kao i u koje svrhe se koriste, gde je izričito zabranjen njihov prenos trećim licima.

PPU „U Srcu Sveta” zadržava pravo da ažurira svoju Politiku privatnosti u bilo kom trenutku.

2. KAKO I KADA SE PRIKUPLJAJU LIČNI PODACI

Lični podaci korisnika veb stranice prikupljaju se kada pristanu na pretplatu na mesečne onlajn novine na ovoj veb lokaciji. Neophodni podaci se takođe prikupljaju za odgovaranje na kontakt poruke.

3. SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA

Lični podaci korisnika veb stranice obrađuju se u svrhu razvijanja ugovornih odnosa, otkrivanja komercijalnih informacija o našim uslugama kada se to zahteva putem naših kontaktnih obrazaca, i kampanja za širenje informacija putem naših mesečnih onlajn novina, koji se koriste isključivo u ove svrhe.

Lični podaci se neće koristiti u druge svrhe osim onih opisanih u ovom objašnjenju Politike privatnosti, bez prethodnog obaveštenja ili, ako je primenljivo, pribavljanja vašeg izričitog pristanka.

Pravni razlozi koji garantuju obradu vaših ličnih podataka od strane PPU „U Srcu Sveta” su sledeći:

a) Saglasnost prijavom na mesečne onlajn novosti;
b) Lični podaci su neophodni da bi se odgovorilo na zahteve za kontakt, odnosno, ali ne ograničavajući se na, kontakt forme;
c) Lični podaci su neophodni u svrhu ispunjavanja zakonske obaveze kojoj klijent/korisnik usluge PPU „U Srcu Sveta” podleže;
d) Lični podaci su neophodni za svrhe legitimnih interesa koje teži klijent/korisnik usluge PPU „U Srcu Sveta”,  sve dok imaju prednost nad interesima ili pravima, slobodama i garancijama subjekta podataka.

4. VREME ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci korisnika veb stranice će se prikupljati i čuvati u periodu koji se smatra neophodnim za ispunjenje predviđenih ciljeva, uz zagarantovano pravo na otkazivanje pretplate na bilten, a ostali podaci će biti izbrisani iz PPU „U Srcu Sveta” baze podataka nakon 2 godine od poslednje upotrebe.

5. KO IMA PRISTUP LIČNIM PODACIMA

Ličnim podacima korisnika veb-sajta upravlja lice koje je PPU „U Srcu Sveta” interno odredilo za ovu svrhu, osim kada se traži saglasnost ili kada je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih obaveza.

6. GDE SE ČUVAJU LIČNI PODACI

Lični podaci korisnika veb stranice čuvaju se na serverima PPU „U Srcu Sveta”, koji se nalaze u Evropskoj uniji i kojima su zagarantovani mehanizmi bezbednosti i zaštite kako bi se obezbedila usklađenost sa važećim zakonima o privatnosti, primenjujući isti princip na podatke koji se odnose na pretplatu na onlajn mesečne novine.

7. PRAVO SUBJEKTA LIČNIH PODATAKA

Korisnici veb stranice imaju pravo da zahtevaju od PPU „U Srcu Sveta” pristup svojim ličnim podacima, kao i njihovo ispravljanje, ograničenje ili eliminisanje tretmana na koji se nosilac podataka odnosi ili da se protive tretmanu, kao i pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku, bez ugrožavanja zakonitosti tretmana sprovedenog na osnovu prethodno date saglasnosti, a sve u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu (CNPD – Nacionalna komisija za zaštitu podataka). U slučaju da želite da iskoristite neko od svojih prava ili jednostavno zatražite informacije, morate proslediti svoj zahtev na e-mail info@usrcusveta.rs.

Vaša privatnost nam je veoma važna. PPU „U Srcu Sveta” garantuje da je, uzimajući u obzir značaj ovog pitanja, aktivno preduzeo mere koje odgovaraju najboljoj praksi, kako bi se obezbedila poverljivost i bezbednost vaših ličnih podataka, tako da ćete biti odmah obavešteni u slučaju bilo kakvog kršenje.

8. KOLAČIĆI

8.1. Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje veb lokacije koje posećujete postavljaju u pretraživač vašeg računara. Veb lokacije ih naširoko koriste da bi ih naterali da rade ili poboljšali svoj učinak, pružajući informacije o vama vlasnicima veb lokacija. Informacije koje čuvaju kolačići otkrivaju preferencije korišćenja, a ne vaše lične podatke.

8.2. Čemu služe kolačići?

Kolačići su neophodni da bi se omogućila brža i efikasnija navigacija, na primer, eliminišući potrebu za uzastopnim unosom istih informacija.

8.3. Koju vrstu kolačića koristimo?

Strogo neophodni kolačići: omogućavaju vam da pretražujete veb lokaciju i koristite aplikaciju PPU „U Srcu Sveta” čini dostupnim, kao što je pristup sigurnim delovima veb stranice. Bez ovih kolačića usluge se ne mogu pružiti.

Analitički kolačići: omogućavaju vam da dobijete zbirne podatke za statističku analizu i poboljšanje veb stranice.

Funkcionalni kolačići: omogućavaju laku i individualizovanu navigaciju, jer čuvaju korisnička podešavanja u vezi sa korišćenjem veb stranice, tako da nije potrebno da je ponovo konfigurišete pri svakoj poseti.

8.4. Kako onemogućiti/isključiti kolačiće?

Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge – postoji nekoliko nivoa omogućavanja i onemogućavanja kolačića u Microsoft Internet Explorer -u. Za više informacija o podešavanjima kolačića Microsoft Internet Explorer-a, pogledajte sledeću Microsoft stranicu na: http://windows.microsoft.com/en-PT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Google Chrome – imate potpunu kontrolu nad dozvolama za kolačiće u Google Chrome-u. Podrazumevano, svi kolačići su dozvoljeni, ali ovo podešavanje možete da prilagodite. Ako su kolačići postavljeni ili blokirani na stranici koju gledate, na kraju trake za adresu se prikazuje ikona. Postoji nekoliko nivoa omogućavanja i onemogućavanja kolačića u Google Chrome-u. Za više informacija o podešavanjima kolačića u Google Chrome-u pogledajte sledeću stranicu na: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Mozilla Firefox – da biste onemogućili sve kolačiće u Mozilla Firefox-u na:

 http://support.mozilla.org/en-EN/kb/Enable and Disable Cookies?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

Safari – da biste onemogućili sve kolačiće na Safariu: support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_PTTodos .

Za druge internet pretraživače: pogledajte meni „pomoć“ vašeg pretraživača ili kontaktirajte svog dobavljača pretraživača.

9. ODGOVORNI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Subjekt odgovoran za obradu ličnih podataka je PPU „U Srcu Sveta” sa matičnim brojem 110178547 sa sedištem na pravnoj adresi 1. Maja 11, 11224 Vrčin, koja određuje svrhu i način njihove obrade. Za više informacija i pojašnjenja o ovom pitanju, možete se obratiti na adresu e-pošte info@usrscusveta.rs

Prijavite se na naše mesečne onlajn novine
Prijavite se na naše mesečne onlajn novine